EKAV - Extrémní Kombinace Atletických Vícebojů
Souhlasím, že se účastním závodu/závodů na vlastní nebezpeční a že za veškeré osobní věci si ručím sám. Souhlasím se zveřejněním výsledků na internetových stránkách www.clsport.cz i na www.atletika.cz.

V případě odstoupení od závodů závodník ztrácí nárok na vrácení startovného. Závodník je povinen dodržovat pravidla atletiky a pokud by nějaké neznal má nárok se zeptat rozhodčích, kteří jsou povinni jim podat potřebné informace, které jsou závazné pro daný závod. Bodování probíhá dle pravidel atletických vícebojů.

Souhlasím, aby ATHLETIC CLUB Česká Lípa, z.s., Česká Lípa IČO 48282987 se sídlem Boženy Němcové 3178, 470 01 Česká Lípa, jako správce osobních údajů shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje poskytnuté v on-line přihlášce, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas uděluji po dobu od přihlášení až do konce posledního závodu v soutěži EKAV (Extrémní kombinace atletických vícebojů) a zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění účinném do 24. 5. 2018 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to zejména těch, které vyplývají z čl. 12 až 23, tedy být na požádání informován, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, práva na opravu či změnu nesprávných nebo neúplných údajů a rovněž práva obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel či správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem. Souhlasu rozumím, uděluji jej dobrovolně a jsem si vědom práva tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat a požadovat výmaz těchto poskytnutých osobních údajů.Registrace

Povinná položka.
Povinná položka.
Povinná položka. Zadávejte pouze rok narození!
Povinná položka. Můžete zadat vlastní smyšlený název skupiny. Registrovaným atletům budou výsledky zaneseny do atletické kanceláře, ale pouze v případě uvedení správného názvu klubu, pod kterým jsou registrováni.
Povinná položka. Kontaktní e-mail pro zaslání dodatečných údajů k závodu.
Povinná položka. Kontaktní telefon na závodníka

Registrací souhlasíte se všeobecnými podmínkami pro zpracování osobních údajů.Seznam přihlášených

Jméno Příjmení Rok nar. Oddíl Soutěž Variabilní symbol Startovné
JakubPodhajský2003AC TJ JičínVrhačský čtyřboj
11675 Kč
JakubŠmejc1994AC TJ JičínVrhačský čtyřboj
11575 Kč
MiloslavSviták1993AC Česká LípaDesetiboj
109Uhrazeno
martinheinl1973tj liaz jabloneVrhačský čtyřboj
11275 Kč
Patrik Stupka1996AC Česká LípaDesetiboj
113150 Kč
BohuslavKlimpl1946AC TJ JičínVrhačský čtyřboj
11475 Kč
LukášPaluba1990TJ Moje PostelDesetiboj
111Uhrazeno